UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKTSA : KAJIAN SOAL SELIDIK EMOSI MURID SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

Pandemik COVID-19 ini amat mengejutkan kita. Ia merupakan satu “kebiasaan baharu” kepada kita semua, termasuklah kanak-kanak. Sistem pendidikan kita bertukar dari pembelajaran bilik darjah kepada “UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKTSA : KAJIAN SOAL SELIDIK EMOSI MURID SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)”