1. Mengurus, mengelola dan menyalurkan bantuan kepada murid yang layak.
  2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
  3. Menyediakan dokumentasi setiap program yang dijalankan mengikut format.