1. Pada awal persekolahan, mengenal pasti menyediakan dan menyimpan rekod murid-murid yang boleh dikategorikan sebagai murid KWAPM.
  2. Mengurus, mengelola dan menyalurkan bantuan KWAPM kepada murid terpilih.
  3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
  4. Menyediakan dokumentasi setiap program yang dijalankan mengikut format.