1. Mengemaskini buku dan rekod RMT dan diserahkan kepada Pk HEM untuk disemak.
  2. Membuat pemilihan murid-murid yang berkelayakan dengan bantuan guru kelas berpandukan data APDM.
  3. Menyedia dan mengurus surat kepada ibu bapa murid yang layak menerima bantuan RMT.
  4. Memberi taklimat khasiat pemakanan yang disediakan untuk murid RMT dan membuat pemantauan setiap hari.
  5. Memastikan menu yang disediakan oleh kantin sekolah mengikut menu yang ditetapkan oleh pihak KPM.
  6. Menyediakan jadual tugasan guru bagi memantau murid RMT ketika rehat.
  7. Guru bertugas harian perlu berada di kantin ketika murid makan dan memberi penerapan nilai-nilai murni.