MAKLUMAT ASAS

This image has an empty alt attribute; its file name is Lencana.jpg
Kod Sekolah:BBA0034
Nama Sekolah:SK TAMAN SRI ANDALAS
Alamat Sekolah:Jalan Tun Dr. Ismail, Off Jalan Langat,41200 Klang, Selangor
No Telefon
No Faksimili
:
:
03-33721713
03-33726148
Jenis Sekolah:Sekolah Kebangsaan
Gred Sekolah:A
Peringkat Sekolah:Prasekolah & Rendah
Sesi Persekolahan:Pagi & Petang
Alamat e-mail:bba0034_sktsa@yahoo.com.my
Blog Sekolah Facebook Sekolah::http://sktsa.edu.my
Tarikh Tubuh / Mula operasi:03/10/1994  /  01/12/1994
Jumlah Guru (2019):105 orang (kemaskini Januari 2019)
Jumlah Staf Sokongan (2019):10 orang
Jumlah Murid:1822 orang (kemaskini Januari 2019)

LENCANA SEKOLAH

LENGKUNGAN MERAH DAN KUNINGdi bahagian atas kanan dan bawah dan perkataan KLANG yang tertulis pada bengkung merah menunjukkan lokasi sekolah ini iaitu di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan.
0112 dan 1994merupakan tarikh bersejarah, iaitu hari pertama sekolah ini mula beroperasi 1 Disember 1994.
JALUR PUTIH, KUNING DAN MERAHmelambangkan murid dari pelbagai kaum bersatu dan seiring menuju kejayaan.
BUKU DENGAN PERKATAAN IQRA’melambangkan gedung ilmu yang perlu diterokai dalam usaha menggarap ilmu.
MATA PENAbermaksud kerja-kerja praktikal yang sama pentingnya selain daripada membaca.
SEPASANG TANAHbermaksud bersyukur, berdoa dan bertawakal atas segala usaha yang dilakukan.
Logo yang berlatarbelakangkan warna HIJAUmelambangkan kecintaan kepada persekitaran yang bersih dan kehidupan yang sejahtera.
BENTUK LENCANAmenunjukkan pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin sama-sama mempunyai peranan untuk mencapai kejayaan.
‘CEMERLANG DAN BERWAWASAN’adalah slogan Sekolah Kebangsaan Taman Sri Andalas yang menjadi asperisasi guru-guru serta murid-muridnya dalam mencapai matlamat ‘Insan Kamil’.


VISI SKTSAMelahirkan murid yang bersahsiah mulia dan berilmu
MISI SKTSAMenerapkan nilai-nilai murni dan mengamalkan budaya ilmu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti

PIAGAM SEKOLAH

 Guru-guru sekolah ini akan terus berusaha :

Melahirkan murid yang bersahsiah mulia dan berilmu
MISI SKTSAMenerapkan nilai-nilai murni dan mengamalkan budaya ilmu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti

PIAGAM SEKOLAH

 Guru-guru sekolah ini akan terus berusaha :

Melahirkan murid yang bersahsiah mulia dan berilmu
MISI SKTSAMenerapkan nilai-nilai murni dan mengamalkan budaya ilmu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti

PIAGAM SEKOLAH

 Guru-guru sekolah ini akan terus berusaha :

  • Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pendidikan yang berkualiti.
  • Memupuk sikap kreatif, inovatif dan proaktif di kalangan staf dan murid.
  • Membentuk murid berketrampilan, berfikiran kreatif dan kriti serta mampu menyumbang ke arah wawasan negara sejajar dengan falsafah pendidikan negara.
  • Membimbing murid membina sahiah dan akhlak yang mulia, meningkatkan prestasi dalam kokurikulum dan pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.
  • Mewujudkan hubungan harmoni di antara staf ibu bapa / penjaga.